Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL THEME which will cause unrecoverable data loss!

چگونه روغن گیربکس اتوماتیک خودرو را بازبینی و اضافه کنیم

چگونه روغن گیربکس اتوماتیک خودرو را بازبینی و اضافه کنیم

چگونه روغن گیربکس اتوماتیک خودرو را بازبینی و اضافه کنیم

کنترل جعبه دنده خودرو و پر نگه داشتن آن با سطح خوبی از روغن، به شما کمک می‌کند تا تجربه شیرینی از رانندگی داشته باشید.گیربکس‌های اتوماتیک می‌توانند برای ده‌ها هزار مایل بدون نیاز به سرویس خاصی کار کنند. خود گیربکس از روغن پر است که باعث می‌شود تمامی قطعات به خوبی کار کنند. جعبه دنده تمامی توان موتور را به چرخ‌ها منتقل می‌کند، بنابراین اگر به قطعات داخلی اصطکاک زیادی وارد شود در نهایت یک قطعه دچار خرابی خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل، می‌توانید از میله‌ی بازدید روغن برای مشاهده سطح روغن گیربکس اتوماتیک استفاده کنید و در صورت نیاز، به گیربکس روغن اضافه کنید.

برخی خودروهای جدیدتر، میله‌ی بازدید روغن که در دسترس باشد را ندارند یا ممکن است یک سنسور سنجش سطح روغن گیربکس داشته باشند و در صورت گمان به پایین بودن سطح روغن، می‌بایست توسط یک فرد متخصص بازدید شوند.

نکته: برخی سازندگان توصیه نمی‌کنند که روغن گیربکس در طول عمر آن تعویض شود و در اجزای موتور، یک سطح مشخص از روغن یا نقطه‌ی بازدید وجود ندارد.

Related

Share

Post a Comment